STARLANTERN TUTORIALMaak een groot,
stevig papier vierkant als volgt:
Knip het lichtgroene stuk eraf.

Make a large, solid square paper, as follows:
Cut off the light green piece.
Teken en/of beschilder het papier met
ecoline, aquarel of waterverf.
Smeer beide kanten royaal in met olie.
bv. zonnebloem- of olijfolie,
om het papier transparant te maken.
Laat de olie geruime tijd in het papier trekken,
liefst 24 uur.

Draw and / or paint the paper with
watercolor.
Lubricate both sides generously with oil
(sunflower or olive oil)
to make the paper transparent.
Let the oil some time pulling in the paper.
(preferably 24 hours)

Vouw punt A naar punt D

Fold A to D

Vouw de punten AB op CD,
en daarna punten BD op AC

Fold the points AB to CD,
and then points BD to AC
Vouw tussen de punten,
zodat je een ster krijgt met 16 stralen.

Fold between the points,
so you get a star with 16 rays.
Vouw de punten naar binnen en weer terug,
en knip de hoeken eraf.

Fold the points inside and back,
and cut the corners off.Vouw het papier dubbel,
met de punt naar boven.
Vouw punt B naar binnen,
zodanig dat lijn AB gelijk valt met lijn AC,
en vouw ze weer terug.

Fold the paper in half,
pointing upwards.
Fold point B in,
so that line AB is equal to line AC,
and fold them back.
Vouw het papier weer open.

Unfold the paper.
Klap alle flapjes die je daarnet gevouwen hebt naar binnen.

Fold all flaps that you just have folded inside.
Er ontstaat dan een boekje,
met aan iedere kant 4 pagina's.

This creates a small book
with each side 4 pages.
Vouw de voorste punt naar binnen.
Sla een bladzijde om,
en herhaal het bij de andere punten.

Fold the front point inward.
Turn to another page,
and repeat.

Vouw de ster open.

Fold open the star.
Neem een glas en druk die voorzichtig
in het centrum van de ster.

Take a glass and press it gently
in the center of the star.
Zet een waxinelichtje in het glas,
en je lantaarn is klaar.

Put a candle in the glass,
and your lantern is finished.

HAVE FUN!